Al een tijdje worden wij bezocht door een bijzondere bewoonster: Betty Goos. Betty levert  wekelijks het GF-afval van de hospice waar zij vrijwilliger is in bij ons Zero Waste Lab. De compost die hiervan gemaakt wordt, gebruikt zij in de gezamenlijk door bewoners onderhouden stadstuin Shaffy's tuin. Lees hier Betty's verhaal.  

Betty leerde het Zero Waste Lab kennen via een marktverkoper van de Dappermarkt. Uit nieuwsgierigheid ging zij meteen een kijkje nemen, en zag toen onze composteermachine staan. Sinds dat moment levert Betty haar GF-afval bij ons in.

Betty is vrijwilliger in een hospice, waar tot voor kort het afval altijd werd weggegooid. Zoals vele Amsterdammers nog doen, volgens Betty: “Alles staat tegenwoordig in het teken van gemakzucht. Voor iedereen wordt alles geregeld, we kunnen alles kopen. Daar moet verandering in komen, mensen moeten weer meer gaan nadenken”.  Betty hoopt daar iets aan te doen door het GF-afval bij haar hospice te verzamelen en in te leveren in het Zero Waste Lab. De compost die hiervan gemaakt wordt, haalt ze de volgende dag weer op, om mee te nemen naar een bijzondere bestemming..

In de Shaffy’s tuin aan de Dijksgracht zorgen bewoners samen voor het behouden van een stadstuin. Compost is rijke voeding voor de grond, die de Shaffy’s tuin goed kan gebruiken. De stadstuin wordt beheerd door een groep Amsterdammers, en tegenwoordig komen ook schoolkinderen langs om te leren tuinieren. Shaffy’s tuin moet uitgroeien tot een ontmoetingsplek, waar bewoners hun eigen eten kunnen kweken. Want wat je zelf kweekt smaakt ook beter, aldus Betty.

Het Zero Waste Lab is volgens Betty een goed begin in de verandering naar bewuster omgaan met afval. Mensen moeten er een gewoonte van gaan maken om afval te scheiden. Dit gaat echter nog lastig, zegt Betty: “Mensen zijn zich wel bewust, maar zien de noodzaak er vaak nog niet van in. Het moet tot mensen doordringen dat al het afval dat wij produceren, ons ongezond maakt. Pas als dat tot iedereen doordringt, gaan we iets veranderen”.

Comment